• Header
  • Header

Oktatás

Annak érdekében, hogy a termékeinket alkalmazó felhasználók egyszerűen és gyorsan elsajátítsák a program hatékony és eredményes felhasználásához szükséges tudást, és hogy ez számukra mihamarabb készséggé váljon, nagy hangsúlyt fordítunk arra, hogy az általunk tartott elméleti- és laboroktatás végeztével a felhasználók gyakorlatot szerezzenek és olyan átfogó képet kapjanak a programról, amely megkönnyíti a mindennapos munkájuk elvégzését.

Az oktatást — mely szerepkörönként külön-külön, számítógépes laborfoglalkozások keretében zajlik — prezentációkkal és modern e-learning tananyagokkal támogatjuk, ezzel is elősegítve, hogy a nagyméretű szervezeteknél való bevezetéskor se okozzon gondot a megfelelő színvonalú tájékoztatás.

Terméktámogatás

Az SDA DMS Zrt.. minden termékéhez magas szintű terméktámogatást nyújt. Cégünk alkalmazottai már nagy gyakorlattal rendelkeznek az összetett, adminisztrációs szoftverrendszerek terméktámogatásában is, mivel a szintén általunk gyártott rendszer különböző verzióit jelenleg országszerte több mint 60 intézményben használják.
A terméktámogatással foglalkozó kollégáink munkaidőben telefonon, e-mailben vagy akár faxon is várják a felhasználók bejelentéseit, segítenek a problémák elhárításában, valamint begyűjtik, és továbbítják a programfejlesztők felé a felhasználók igényeit, ezzel is biztosítva az általunk nyújtott szolgáltatások megfelelő irányban történő folyamatos továbbfejlesztését.

A személyes megkereséseken kívül rendelkezésre áll még a terméktámogatói- illetve a hibabejelentő portálunk, ami a felhasználóink észrevételeinek bejelentésére szolgál. Ezek a bejelentések a portálról automatikusan bekerülnek cégünk munkafolyamat-kezelő rendszerébe, és amely munkamenetet a bejelentő is folyamatosan nyomon követhet. 
A portáljaink a nap 24 órájában látogathatóak megrendelőink számára, amelyeken olvashatnak a termékkel kapcsolatos újdonságokról, részletes tájékoztatást kaphatnak a programban bekövetkezett változásokról, letölthetik a program felhasználói dokumentációját.

Elektronikus feladójegyzék

A rendszer képes elektronikus feladójegyzék kigenerálására, melynek köszönhetően időt és költséget takaríthat meg szervezetének. Az elektronikus feladójegyzék funkció a Magyar Posta által tanúsított alkalmazás.

Elektronikus archiválás

A papír alapú dokumentumokhoz hasonlóan az elektronikus (és elektronikusan aláírt) dokumentumokat is speciális körülmények között, biztonságosan kell tárolni, hogy a dokumentum (és a rajta lévő aláírás) ne sérüljön meg, és a dokumentum hitelessége hosszú távon - akár évtizedekig, sőt évszázadokig is - biztosítható legyen. Az elektronikus aláírásról szóló (2001. évi XXXV.) törvényben definiált archiválás szolgáltatás az elektronikus aláírások hosszú távú érvényességének biztosítására szolgál. Az archiválás szolgáltató a jogszabályok szerint rendszeresen egyre erősebb technológiával, új időbélyeggel látja el a letétbe helyezett elektronikusan aláírt dokumentumokat. A jogszabályok ezen felül további követelményeket is támasztanak az archiválás szolgáltatókkal szemben.

Az aláírás érvényességének biztosításához létfontosságú az aláírt dokumentum olvashatóságának biztosítása is, amely szintén az archiválás szolgáltató feladatkörébe tartozik. A jogszabályok által definiált archiválási szolgáltatásnak nem része sem a dokumentumok strukturált tárolása, egymással való összerendelése, sem bonyolult keresési funkciók megvalósítása. Dokumentum- és tartalomkezelő rendszerek valósítják meg ezen feladatokat, amelyek - az aláírások hosszú távú hitelességének biztosítása céljából - háttérrendszerként támaszkodhatnak az archiválás szolgáltatóra.

Archiválási szolgáltatásaink: 

  • Papíralapú dokumentumok digitalizálása és elektronikus adathordozóra történő mentése 
  • Elektronikus aláírás 
  • Időbélyeg szolgáltatás

Digitális aláírás

Magyarországon a 2001. évi XXXV. törvény hatályba lépése óta lehet elektronikusan aláírt dokumentumokat kibocsátani, és 2004. május elseje, az Európai Unióhoz való csatlakozás óta van lehetőség a papír alapúval egyenértékű elektronikus számla kiadására is.

A megfelelő biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott dokumentumok ugyanolyan jogi felelősségvállalást tartalmaznak, mint az aláírt, lepecsételt papír alapú dokumentumok, de számtalan előnnyel rendelkeznek papír alapú társaikhoz képest. Az elektronikus aláírás segítségével nagy mennyiségű irat kiállítása és eljuttatása a címzetthez jelentős mértékben automatizálható, emellett nagymértékben csökkenthető az előállítási költség és idő, a hatékonyság növelése mellett.

Lehetőség van a papír alapú dokumentumok joghatást kiváltó elektronikus másolatának készítésére, az elektronikusan dokumentum egyidejű aláírására, illetve egy dokumentum több személy általi aláírására is. A fokozott biztonságú elektronikus aláírásnak és az időbélyegzésnek köszönhetően a kiadott dokumentumok jobban nyomon követhetők, mivel megállapítható, hogy egy-egy dokumentumot a hallgató mikor töltött le, illetve hogy pontosan mit töltött le.