• Header
  • Header

Elektronikus archiválás

A papír alapú dokumentumokhoz hasonlóan az elektronikus (és elektronikusan aláírt) dokumentumokat is speciális körülmények között, biztonságosan kell tárolni, hogy a dokumentum (és a rajta lévő aláírás) ne sérüljön meg, és a dokumentum hitelessége hosszú távon - akár évtizedekig, sőt évszázadokig is - biztosítható legyen. Az elektronikus aláírásról szóló (2001. évi XXXV.) törvényben definiált archiválás szolgáltatás az elektronikus aláírások hosszú távú érvényességének biztosítására szolgál. Az archiválás szolgáltató a jogszabályok szerint rendszeresen egyre erősebb technológiával, új időbélyeggel látja el a letétbe helyezett elektronikusan aláírt dokumentumokat. A jogszabályok ezen felül további követelményeket is támasztanak az archiválás szolgáltatókkal szemben.

Az aláírás érvényességének biztosításához létfontosságú az aláírt dokumentum olvashatóságának biztosítása is, amely szintén az archiválás szolgáltató feladatkörébe tartozik. A jogszabályok által definiált archiválási szolgáltatásnak nem része sem a dokumentumok strukturált tárolása, egymással való összerendelése, sem bonyolult keresési funkciók megvalósítása. Dokumentum- és tartalomkezelő rendszerek valósítják meg ezen feladatokat, amelyek - az aláírások hosszú távú hitelességének biztosítása céljából - háttérrendszerként támaszkodhatnak az archiválás szolgáltatóra.

Archiválási szolgáltatásaink: 

  • Papíralapú dokumentumok digitalizálása és elektronikus adathordozóra történő mentése 
  • Elektronikus aláírás 
  • Időbélyeg szolgáltatás