• Header
  • Header

Belső információáramlás támogatása

A Poszeidon megalkotásakor különösen nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy az elkészülő rendszer minél jobban támogassa és leegyszerűsítse a szervezeten belüli iratokkal és munkafolyamatokkal kapcsolatos információáramlást, ezért számos ilyen funkciót integráltunk a rendszerbe. A naprakész tájékoztatás érdekében a dokumentumokkal kapcsolatos különböző eseményekről (pl.: fax érkezése, feladathoz kapcsolódó határidők, posta érkeztetés, véleményezés) a felhasználók e-mailben értesítést kaphatnak.

Az értesítések köre felhasználónként, vagy felhasználói csoportonként személyre szabható. A közös munka megkönnyítése érdekében a felhasználóknak lehetőség van az egyes dokumentumok, illetve ügyiratok véleményezésére, megjegyzések és utasítások csatolására. A szervezet működésének átláthatóságát megkönnyítendő, lehetőség van a rendelkezésre álló információkat összefoglaló, személyre szabható jelentések előállítására. A jelentések egyszeri elkészítése után az adott logikai struktúra más felhasználókkal megosztható, illetve később általuk módosítható, valamint a kapott adatok más programokba (pl.: Microsoft Excel táblázatkezelőbe) exportálhatóak.

A már megszerkesztett jelentés a későbbiekben bármikor lefuttatható, és mindig az aktuális, valós idejű adatokat tartalmazza, ezzel segítve a vállalati vezetőket, hogy a vállalaton belüli folyamatokról mindig tökéletesen informáltak lehessenek.