• Header
  • Header

Mediátor

A Poszeidon Ügyviteli és Iktatási rendszer Mediátor modulja lehetővé teszi két infrastruktúrálisan elkülönülő Poszeidon biztonságos kommunikációját. A Mediátor segítségével lehetőség van két egymástól független szervezet között elektronikus állományokat küldeni és fogadni, mely nagyban megkönnyíti, segíti és gyorsítja a kommunikációt és a hatékony ügymenetet. Az elektronikus állományok átadása egy biztonságos, titkosított csatornán keresztül zajlik, aminek köszönhetően adataink a legnagyobb biztonságban maradnak. A mediátor modulon keresztül átadott objektumok úgynevezett virtuális borítékok segítségével kerülnek átadásra. Ezen borítékok lehetnek tisztán digitális, vagy materiális példányokat tartalmazó, vagy akár vegyes borítékok. A mediátor modulon átadott elektronikus állományokat tartalmazó borítékok a fogadó szervnél automatikusan érkeztetésre kerülnek így könnyítve a beérkező adatok feldolgozását, de az átvételüket szükséges igazolni. A papír és/vagy vegyes irat átadások nem közvetlen a fogadó Poszeidonban való megjelenéskor kerülnek érkeztetésre, hanem a leigazolás pillanatában. Természetesen mindkét esetben a fogadó rendszer egy „elektronikus tértivevény” képében visszaigazolást küld a feladó rendszernek az átvétel, majd az érkeztetés és iktatás tényéről.

Minden egyes állomány mely a Mediátor kommunikációs csatornáján keresztül kerül átadásra, elektronikus aláírással és időbélyeggel kerül hitelesítésre a Poszeidon rendszerbe integrált elektronikus aláíró modul segítségével. A fent említett elektronikus aláíró modul a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség által tanúsított és megfelel a nemzetközi Xades szabványnak. Ez a tanúsítás igazolja, hogy az alkalmazás képes együttműködni a többi - szintén tanúsított - termékkel, vagyis az általa létrehozott aláírásokat más szoftverek felhasználói is képesek ellenőrizni, és ők is képesek ellenőrizni mások elektronikusan aláírt dokumentumait, üzeneteit.