• Header
  • Header

Ügyiratok, ügykezelés

A dokumentumokkal kapcsolatos szervezeti munkafolyamatok megkönnyítése érdekében a Poszeidonban iktatott iratok ügyiratokba szervezhetőek, majd ezekhez az ügyiratokhoz különböző feladatok, munkafolyamatok kapcsolhatóak. Egy ügyirathoz tetszőleges számú irat szerelhető, az ügyiratba szerelt dokumentumokkal pedig könnyedén csoportos műveletek végezhetőek (pl.: irattárazás, postázás).

A vállalatnál lévő irat- és ügyirattömeg még könnyebb áttekinthetősége érdekében az ügyiratok hierarchikus struktúrában, szabadon definiálható, ún. ügykörökbe sorolhatóak, ezzel lehetővé téve a valamilyen szempontból közös kategóriába eső ügyiratok együttes kezelését.