A Poszeidon

átsegíti az

irattengeren

Iratkezelés, munkafolyamat-menedzselési teendők kezelése és optimalizálása

Engedje meg, hogy vállalata, intézménye iratkezelési és munkafolyamat-menedzselési teendőinek kezeléséhez és optimalizálásához figyelmébe ajánljam a Poszeidon EKEIDR Irat- és Dokumentumkezelő Rendszert. A Poszeidon egy teljes körű iktatási rendszer, mely végigkíséri az iratokat a beérkezéstől vagy a keletkezéstől kezdve az irattárazáson és postázáson át a selejtezésig, legyenek azok elektronikus - e-mail, fax, fájlban tárolt - és/vagy papír alapú dokumentumok. A rendszer támogatja az összes, iratokkal kapcsolatos munkafolyamatot és a meglévő irattári anyag gyors és tömeges, kötegelt szkennelését - ezzel lehetőséget biztosítva a modern, papírmentes ügyiratkezelésre való áttérésre -, és megvalósítja az ehhez szükséges elektronikus archiválást a jogszabályban előírt módon.

a poszeidon előnyei

Költségcsökkentés

Fénymásolás, nyomtatás és postázási költségek csökkentése!

Időtakarékosság

unja már, hogy kollégáinak akár több órát is el kell tölteni az égetően sürgős, fontos iratok előkeresésével!

Automatizálás

a munkaidő jelentős részét veszi el az iktatókönyvek, postakönyvek, átadójegyzékek, tértivevényes ívek és a kiküldendő borítékok kézzel való kitöltése!

Helytakarékosság

megakadályozná, hogy a kollégák egy iratból fölöslegesen másolatokat készítsenek, tovább növelve ezzel, a már meglévő irathalmot!

Digitalizálás

megoldást keres arra, hogy a sok év alatt felgyűlt irattömeget hogyan digitalizálhatná olcsón és gyorsan!

Hatékonyságnövelés

hatékonyabbá szeretné tenni az iratkezelési folyamatait, lehetővé téve ezáltal, hogy a dolgozók az igazán fontos dolgokkal foglakozhassanak az iratok rendezgetése helyett!

Elérhetőség növelés

szeretné, hogy minden dokumentuma - a hozzá kapcsolódó információkkal együtt - azonnal elérhető legyen egy helyről

24/2006, 335/2005 rendeleteknek való megfeleltetés

Eszközigény csökkentés

nem rendelkezik informatikussal és az iratkezelő rendszer futtatásához szükséges hardver és szoftver környezettel!

minket válasszon, mert...

Figyelembe vesszük az ügyfeleinknél korábban kialakult iratkezelési kultúrát, és azt 21. századi alapokra helyezve, személyre szabottan egy modern és hatékony iratkezelést valósítunk meg!
Partnereink igényeit és lehetőségeit szem előtt tartva az iktatórendszert professzionális módon, gyorsan és költséghatékonyan vezetjük be!
Segítséget nyújtunk a program üzemeltetéshez szükséges hardver és szoftver környezet megtervezésben, kialakításában és igény esetén azok kedvezményes beszerzésében!
Széleskörű tapasztalattal rendelkezünk kis, közepes és nagy szervezeteknél történő iktató rendszer és egyéb rendszerek bevezetésében, amelyet referenciáink is alátámasztanak!
A bevezetés során a személyre szabott oktatások sikerességét jól képzett oktatókkal, oktatási tematikákkal, felhasználói dokumentációkkal és e-learnig tananyagokkal biztosítjuk!
Ügyfeleink igényeinek és visszajelzéseinek megfelelően olyan felhasználóbarát szoftver kifejlesztésére törekszünk, amely megkönnyíti és leegyszerűsíti a felhasználók számára az iratokkal történő mindennapos munka elvégzését!
A bevezetést követően is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot ügyfeleinkkel!
Számunkra ügyfeleink megelégedettsége a legfontosabb!
Garantáljuk a jogszabályoknak való megfelelést!

Funkciók

Érkeztetés
Iktatás, irattárazás
Ügyiratok, ügykezelés
Postakezelés
Mediátor
Munkafolyamat kezelés
Belső információáramlás támogatása
Tájékoztatás egyszerű, egyedi feladatokról
Dokumentumkezelés
Szerződéskezelés
Dokumentum digitalizálás
Tartalom alapú keresés, indexelés
Optikai karakter felismerés, OCR
Jogosultsági rendszer

Modulok

DMS modul
Kártyanyilvántartó modul
E-közbeszerzés modul
Kötegelt szkennelés modul
E-learning modul
OCR modul
Gazdálkodási modul
Pénzügy modul
HR modul
Szerződések modul
Határozat modul
Utasítások modul
Indexelés modul
Web-kitöltő modul
Patika modul