Poszeidon

Engedje meg, hogy vállalata, intézménye iratkezelési és munkafolyamat-menedzselési teendőinek kezeléséhez és optimalizálásához figyelmébe ajánljam a Poszeidon EKEIDR Irat- és Dokumentumkezelő Rendszert. A Poszeidon egy teljes körű iktatási rendszer, mely végigkíséri az iratokat a beérkezéstől vagy a keletkezéstől kezdve az irattárazáson és postázáson át a selejtezésig, legyenek azok elektronikus - e-mail, fax, fájlban tárolt - és/vagy papír alapú dokumentumok. A rendszer támogatja az összes, iratokkal kapcsolatos munkafolyamatot és a meglévő irattári anyag gyors és tömeges, kötegelt szkennelését - ezzel lehetőséget biztosítva a modern, papírmentes ügyiratkezelésre való áttérésre -, és megvalósítja az ehhez szükséges elektronikus archiválást a jogszabályban előírt módon.

 

Mikor és miben segíti Önt a Poszeidon?

Akkor, ha..

 • szeretne a fénymásolási, nyomtatási és postázási költségeken csökkenteni!
 • unja már, hogy kollégáinak akár több órát is el kell tölteni az égetően sürgős, fontos iratok előkeresésével!
 • a munkaidő jelentős részét veszi el az iktatókönyvek, postakönyvek, átadójegyzékek, tértivevényes ívek és a kiküldendő borítékok kézzel való kitöltése!
 • megakadályozná, hogy a kollégák egy iratból fölöslegesen másolatokat készítsenek, tovább növelve ezzel, a már meglévő irathalmot!
 • megoldást keres arra, hogy a sok év alatt felgyűlt irattömeget hogyan digitalizálhatná olcsón és gyorsan!
 • hatékonyabbá szeretné tenni az iratkezelési folyamatait, lehetővé téve ezáltal, hogy a dolgozók az igazán fontos dolgokkal foglakozhassanak az iratok rendezgetése helyett!
 • szeretné, hogy minden dokumentuma - a hozzá kapcsolódó információkkal együtt - azonnal elérhető legyen egy helyről, illetve a mindennapi munka során ne kelljen a papíroknak a szervezeten belül (legyen szó egy-vagy több telephelyes intézményről) feleslegesen vándorolniuk!
 • közfeladatot ellátó szervként vonatkoznak az Önök intézményére a következő rendeletek!
 • (24/2006 BM-IHM-NKÖM KÖZÖS RENDELET , 335/2005 KORMÁNYRENDELET)
 • nem rendelkezik informatikussal és az iratkezelő rendszer futtatásához szükséges hardver és szoftver környezettel!

 

Miért válasszon minket?

Mert...

 • figyelembe vesszük az ügyfeleinknél korábban kialakult iratkezelési kultúrát, és azt 21. századi alapokra helyezve, személyre szabottan egy modern és hatékony iratkezelést valósítunk meg!
 • partnereink igényeit és lehetőségeit szem előtt tartva az iktatórendszert professzionális módon, gyorsan és költséghatékonyan vezetjük be!
 • segítséget nyújtunk a program üzemeltetéshez szükséges hardver és szoftver környezet megtervezésben, kialakításában és igény esetén azok kedvezményes beszerzésében!
 • széleskörű tapasztalattal rendelkezünk kis, közepes és nagy szervezeteknél történő iktató rendszer és egyéb rendszerek bevezetésében, amelyet referenciáink is alátámasztanak!
 • a bevezetés során a személyre szabott oktatások sikerességét jól képzett oktatókkal, oktatási tematikákkal, felhasználói dokumentációkkal és e-learnig tananyagokkal biztosítjuk!
 • ügyfeleink igényeinek és visszajelzéseinek megfelelően olyan felhasználóbarát szoftver kifejlesztésére törekszünk, amely megkönnyíti és leegyszerűsíti a felhasználók számára az iratokkal történő mindennapos munka elvégzését!
 • a bevezetést követően is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot ügyfeleinkkel!
 • számunkra ügyfeleink megelégedettsége a legfontosabb!
 • garantáljuk a jogszabályoknak való megfelelést!

... a Poszeidon Önt is átsegíti az irattengeren!!!